Amar Ramadhin — Foto: Luiz Paulo
Publicidade

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid geeft aan dat Suriname tegen zijn isolatie-, quarantaine capaciteit aanloopt. Verder is er ook een dreigende epidemie in met name Paramaribo en delen van Wanica. Ook het oosten baart de regering veel zorgen, zei de minister gisteren tijdens een persconferentie. De situatie op de goudvelden geven ook geen rooskleurig beeld. De maatregelen zoals door de vorige regering waren aangekondigd blijven vooralsnog van kracht.

Omdat de regering de aanpak van het Covid-19 vraagstuk zeer belangrijk acht, zullen er op vrijdag 24 juli tijdens een spoedbijeenkomst, verdere besluiten genomen worden. Deze maatregelen moeten erin resulteren, dat de aanpak van deze kwestie beter gemanaged wordt. Gisteren heeft vice president Ronnie Brunswijk na de vergadering van de Raad van Ministers een persconferentie gehouden.

Ramadhin zei in zijn uiteenzetting, dat de regering de eerdergenoemde kwestie zeer serieus neemt. Er zijn enkele uitdagingen bij de aanpak van de Covid-19 problematiek. De organisatiestructuur met betrekking tot de aanpak van dit vraagstuk, zal enigszins te wijzigen. Wat goed is wordt behouden en wat anders moet zal ook aangepast worden.

De nieuwe organisatiestructuur zal bestaan uit twee grote groepen te weten op beleidsmatig – en uitvoerend niveau. Het team op beleidsmatig niveau wordt gecoördineerd door vicepresident Brunswijk bijgestaan door de ministers van Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking, Regionale Ontwikkeling en Sport, en het Directoraat Nationale Veiligheid.

Vanuit het niveau van de vicepresident wordt de coördinatie gedelegeerd naar de minister van Volksgezondheid die de beschikking heeft over een taskforce. Deze taskforce richt zich op vier grote pijlers te weten veiligheid, het medische gedeelte, economie en maatschappij en communicatie. De communicatie zal voornamelijk gericht zijn op bewustzijnsverhoging en gedragsverandering bij de burgers. Minister Ramadhin zegt dat de situatie vooralsnog onder controle is maar is er snelle ingrijpen nodig om Covid-19 beheersbaar te houden.

Comentar

Comentar