— Foto: Luiz Paulo

Tijdens de eerste Raad van Ministers (RvM) vergadering vandaag op het kabinet van de vicepresident, Ronnie Brunswijk, zijn voornamelijk drie kwesties besproken. “Er zijn enorme problemen waarmee we te kampen hebben”, zegt Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking vandaag tijdens een persconferentie na de RvM. De besproken drie zaken zijn: Covid-19, de financiële problematiek, de bevolkingsgemoedstoestand.

Met betrekking tot financiële problematiek is uitgebreid van gedachten gewisseld met name het beheersen van de binnenlandse vraagstukken en de mogelijkheid om salarissen, de pensioenen en aov op tijd te betalen. Ramdin geeft aan dat er nog vele maatregelen zullen komen in de komende weken als onderdeel van het gezondmakingstraject.

Publicidade

Er eveneens gesproken hoe het regeerteam ervoor kan zorgen dat de bevolking de problematiek die ze ervaren als toenemende werkloosheid en levensstandaarden te boven komen. De financiële situatie zal volgens Ramdin de oplossingen daarvoor moeten bieden.

Comentar

Comentar