Biza heeft tijdens een persconferentie belegd in de Congreshal een reeks aan maatregelen voorgehouden dat gehanteerd zal worden op 25 mei. Biza-directeur Putridewi Amatsoemarto, gaf aan dat kiesgerechtigden 1.5 – 2 meter afstand van elkaar moeten houden en zijn zij verplicht hun handen te ontsmetten voor zij het stemlokaal betreden.

De stembureau-voorzitter zal wel bij de verificatie van het legitimatiebewijs aan de kiezer vragen de mond- en neusbedekking te verwijderen. Na verificatie mag de kiezer dit weer op doen. Bij personen met ziekteverschijnselen, zoals koorts, hoesten en niezen dienen kiesgerechtigden contact op te nemen met hun huisarts en moeten zij het advies van de arts opvolgen. Slechts drie kiesgerechtigden mogen het stembureau tegelijk betreden om te stemmen. Hulpbehoevende kiezers dienen met hun eigen begeleider te komen.

Publicidade

Mediawerkers mogen op 25 mei de stemlokalen met inachtneming van de COVID-19 regels betreden voor het filmen en fotograferen. Wel mogen zij het stemproces niet verstoren. De Biza-directeur gaf aan dat de regels in samenspraak met het Covid- 19 managementteam en het ministerie van Volksgezondheid zijn bepaald.

Foto: LPM News

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar