Het ministerie heeft gemerkt dat vanwege de huidige situatie die thans is ontstaan in verband met het Covid-19 virus de winkeliers onregelmatige openingstijden hanteren. Het ministerie herinnert de winkeliers en importeurs eraan om zich te allen tijde te houden aan de toegestane winstmarges, en om prijsopdrijvingen achterwege te laten. Hiertegen zal er hard worden opgetreden.

Bekijk ook:

Publicidade

Aan de samenleving wordt er dringend een beroep gedaan om zich te houden aan de social distancing van 2 meter die door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is vastgesteld. Om verdere verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen doet het ministerie een beroep op de samenleving om de instructies ten behoeve van sociale distancing van de winkeliers op te volgen.

Het ministerie heeft eerder ook aangegeven dat er op grond van wet controle valutaverkeer en transactiekantoren er stringente maatregelen zullen worden getroffen tegen eenieder die zich schuldig maken aan de overtreding van de wet. Het optreden zal ook gericht zijn op individuen die zich langs de openbare weg schuldig maken aan het illegaal verhandelen van vreemde valuta.

De minister van HI&T, Stephen Tsang, en minister van Justitie en Politie (Juspol), Stuart Getrouw doen een beroep op de samenleving om bij het constateren van onregelmatigheden met betrekking tot de wet controle valuta verkeer en transactiekantoren die te melden aan het Economische Controle Dienst (ECD).

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar