— Foto: BIC Paramaribo Noord-Oost

Districtscommissaris Ricardo Bhola heeft woensdag het beheer en bestuur van het ressort Paramaribo-Noordoost overgenomen van districtscommissaris Mike Nerkust. Na een breedvoerig overleg op de werkkamer van de DC is de overdracht bekrachtigd met de ondertekening van het protocol van overdracht. Daarnaast vond ook de overdracht van de sleutels van het kantoor en een dienstvoertuig plaats.

DC Bhola bedankte zijn voorganger voor de liefde en het respect dat getoond is bij de ontvangst. De nieuwgekozen districtscommissaris liet weten dat hij openstaat voor een goede samenwerking met een ieder. “Ik zal mij met alle respect, geduld en oprechtheid dienstbaar opstellen en naar alle eer en geweten de dienst uitoefenen”, zegt Bhola. DC Nerkust wenst de nieuwbakken DC veel kracht, wijsheid en succes toe in het uitoefenen van zijn ambt.

Comentar

Comentar