Suriname heeft haar eerste geval van Covid-19 genoteerd. Deze mededeling deed de vicepresident Ashwin Adhin, vandaag in het parlement.

Hij legde uit dat het om een geïmporteerd geval gaat. De persoon komt vanuit Nederland en wel vanuit Delft, Rotterdam.  De persoon is op 11 maart afgereisd naar Suriname vanuit Delft en werd geïdentificeerd als een vermoedelijk geval. Nadat de quick response team een labtest heeft laten doen, bleek dat het om een positief geval van het Covid-19 te gaan.

De naaste familie van de patiënt is op de hoogte gesteld van het resultaat. Adhin gaf te kennen dat de patiënt van huis uit gemonitoord wordt door een arts. Mocht zijn situatie verslechteren dan zal die verplaatst worden naar de quarantaine vleugel van de Wanica ziekenhuis. Volgens de vicepresident zijn de middelen daar aanwezig voor de behandeling van een Covid-19 geval. Er zijn eveneens de nodige maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Publicidade

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar