Particuliere bedrijven zijn niet verplicht een zwangere vrouw in dienst te nemen. Er is namelijk geen wetgeving op dit gebied die dit regelt. Tijdens een discussieavond welke georganiseerd werd door‘Ook Zij’, kwam dit vraagstuk aan de orde.

Alle aanwezigen waren het ermee eens dat er een wettelijke zwangerschapsregeling moet komen. Ook de verzekeringsmaatschappijen zijn vanwege het hoge risico huiverig om zwangere vrouwen te verzekeren.

Publicidade

De overheid heeft wel aandacht voor deze problematiek. Volgens Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven(VSB), staat deze issue reeds enige tijd op de agenda van het Arbeid Adviescollege (AAC) van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM). Hij geeft verder aan dat ook de VSB voorstander is van de wettelijke regeling.

Comentar

Comentar