spot_img
spot_img

Wet basiszorgverzekering over 20 dagen in werking

Atualizado há

Op 9 oktober treedt de ‘Wet Nationale Basiszorgverzekering’ in werking. Tot dan heeft vicepresident Robert Ameerali de tijd om alle voorzieningen in orde te hebben. De ‘Wet Algemeen Pensioen 2014’ is per 9 december van kracht terwijl de ‘Wet Minimum Uurloon’ per 1 januari 2015 ingaat. Alhoewel alle drie sociale wetten op een latere datum in werking zullen treden, hebben ze nu reeds wetskracht aangezien ze al zijn afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

 

Een Zorgvoorzieningenfonds moet bij staatsbeluit door de regering opgericht worden, welke bij een bankinstelling zal worden ondergebracht om onnodige risico’s te vermijden. “Het aanwijzen van de bankinstelling zal via een openbare aanbesteding plaatsvinden, waardoor aan de voorwaarde van transparantie is voldaan”, volgens de memorie van toelichting van de wet. In het fonds moet maandelijks 3% van de premie door de zorgverzekeraars gestrort worden.

- Publicidade -

 

De Zorgraad moet bij de inwerkingtreding van deze wet zijn ingesteld. Deze raad dient toezicht te houden op de uitvoering en de handhaving van de wet. De Zorgraad zal een rechtspersoon zijn bestaande uit maximaal zeven personen die worden voorgedragen door de Onderraad van de Raad van Ministers. Tevens moet per ultimo 9 oktober het Uitvoeringsorgaan Basiszorg zijn ingesteld door de Onderraad. Ook dit orgaan zal een rechtspersoon zijn.

Iedereen die in Suriname woont (ongeacht nationaliteit) is verplicht zich te verzekeren. De maandelijkse premie bedraagt maximaal:

– 0 tot 16 jaar SRD 55

– 17 tot 20 jaar SRD 75

– 21 tot en met 59 jaar SRD 165

– 60 jaar en ouder SRD 240.

 

Er is een voorziening getroffen indien personen de premie niet kunnen betalen. Voor de categorieën 0 tot 16 jaar en 60 jaar en ouder zal de premie door de regering betaald worden. De Nationale Basiszorg dekt een minimum pakket aan zorgvoorziening. De mogelijkheid bestaat wel om een ruimer zorgpakket te nemen.

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App