Chan Santokhi — Foto: Luiz Paulo

De regering heeft de eerste stappen richting nieuw normaal ingezet. We hebben daarom besloten om de maatregelen aan te passen voor de komende twee weken zei de president Chan Santokhi in een televisie toespraak. “Doen we het niet, dan voorzien we negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak”, zegt hij. Vanaf maandag 14 september tot en met zondag 27 september gelden een aantal maatregelen met namen dat de weekend lockdown is opgeheven.

Maatregel 1

Publicidade

De weekend lockdown wordt opgeheven.

Het Uitgaansverbod van 20:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend blijft echter van kracht.

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Managementteam.

Maatregel 3

De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd.

Maatregel 4

Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde Covid-19-preventie protocollen.

Maatregel  5

Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Er zullen geen dispensaties worden verleend.

Maatregel 6

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 (vijftig) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de voorschriften.

Maatregel 7

Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, met inachtneming van de voorschriften; onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.

Maatregel 8

Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol Openbaar Vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

Maatregel 9

Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke maar ook bordelen en bars blijven gesloten.

Maatregel 10

Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn open uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging mits zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Maatregel 11

Verder zijn met de volgende sectoren en bedrijfstakken concrete afspraken gemaakt om onder de geldende voorschriften in de protocollen, open te gaan:  recreatieoorden; casino’s; gok- en vermakelijkheid gelegenheden; kansspel kantoren; sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden; contact beroepen, zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops, en markten. Ook hier geldt strikte naleving van de voorschriften.

Comentar

Comentar