De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) zal geen vertegenwoordiger afvaardigen om zitting te hebben in het Bestuur van de nog op te richten stichting (Stichting Regionaal Ziekenhuis Wanica) voor te dragen om diverse redenen van uiteenlopende aard. De VMS benadrukt wel voorstander te zijn van een ziekenhuis in Wanica, in het bijzonder vanwege de populatie in dat gebied, maar een vestiging aldaar zou zijn grondslag moeten vinden in een goed gefundeerde planning.

De VMS geeft in een schrijven naar de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, te kennen dat de overheid reeds (lang) bestaande ziekenhuizen nauwelijks tot niet draaiende kan houden wegens gebrek aan financiële middelen en dat tegen het eind van elke maand elk ziekenhuis weer moet bedelen om geld en moet zien de eindjes aan elkaar te knopen. Ze vindt het geen gezonde zaak door nu een (geschonken) ziekenhuis in Wanica erbij te krijgen, dat ook onderhouden moet worden, dat ook steeds salarissen zal dienen te betalen aan het personeel, dat alle leveranciers van medicamenten, hulpmiddelen, onderdelen, instrumentarium, en anderen elke maand ook zal moeten kunnen betalen om te kunnen blijven voortbestaan, terwijl de overheid niet eens de bestaande ziekenhuizen normaal overeind kan houden.

Ook het ernstig tekort aan verpleegkundigen en de trek van krachten naar het buitenland, zal dit geheel niet positief beïnvloeden voert de VMS verder aan. De vooruitzichten laten zich dan ook gemakkelijk raden. De VMS acht het niet haar taak en acht het zeker ook niet verantwoord om in deze enige verantwoordelijkheid via een bestuurlijke functie op zich te nemen.

Foto: Social Media

Comentar

Comentar