spot_img
spot_img

VHP houdt partijraadsvergadering

Atualizado há

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) heeft op zondag 29 maar 2015 een landelijke bijeenkomst van de partijraad gehouden. Het hoofdbestuur heeft deze vergadering met inachtneming van alle partijregels voorbereid en bijeengeroepen.

1VHP houdt partijraadsvergaderingDe partijraadsvergadering had een besloten karakter, het was slechts toegankelijk voor partijraadsleden (dagelijkse besturen van de kernen). Voor deze vergadering is quorum verleend waardoor de vergadering kon beginnen.

Op deze vergadering is door de partijraad decharge verleend aan de penningmeester van het hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid over het boekjaar 2014. Ook had de partijraad tot taak, het kiezen van personen voor deelname aan de verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen.

Er was slechts 1 kandidatenlijst op het niveau van DNA-kandiaat;- DR-Kandidaat en RR kandidaat. Dus de kandidaten voor volksvertegenwoordigde lichamen zijn bij acclamatie gekozen. De partijraad heeft voordrachten van de kandidaten op alle nieveau’s goedgekeurd en bekrachtigd. Het hoofdbestuur is verder gemandateerd om bij eventuele opengevallen vacature in te vullen.

Op landelijk niveau gaat het in totaal om: 51 DNA + 89 DR + 764 RR= 904 zetels, deze zijn verdeeld over de tien kiesdistricten. Per kandidatenlijst kunnen ten hoogste tien kandidaten- plaatsvervangers (zgn. schaduw kandidaten) worden opgebracht. Er zijn 10 DNA lijsten; 10 DR lijsten en 62 RR lijsten. ( DNA 100 + DR 100 + RR 620) in totaal: 820 schaduw kandidaten.

Na onderhandelingen met de overige V-7 partijen heeft de VHP de volgende posities verkregen op:

1- DNA niveau landelijk : 13 posities en schaduw 24 posities;

2- DR niveau landelijk : 28 posities en schaduw 16 posities

3- RR niveau landelijk : 194 posities en schaduw 76 posities.

De partijraadsvergadering had een heel goed verloop. VHP voorzitter Chan Santokhi bedankte eenieder voor het welslagen van deze partijraadsvergadering.

 

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App