Bewoners van de Weg naar Maretraite en omgeving zijn fel gekant tegen de komst van een goudverwerkingsbedrijf in hun buurt. Daarom hebben ze een protestbrief verstuurd naar het districtscommissariaat Paramaribo -Noordoost, de Deviezencommissie, Medisch Bureau Arbeidsinspectie, Nimos en De Nationale Assemblee.

 

De bewoners eisen dat de vergunning wordt ingetrokken, aangezien het goudverwerkingsbedrijf wordt opgezet in een dicht bewoonde woonwijk met 4 scholen in de directe omgeving. De bewoners zijn bang voor de schadelijke stoffen die vrij zullen komen tijdens het verwerken van het goud omdat ze niet goed zijn voor de gezondheid.

Comentar

Comentar