spot_img
spot_img

Verplichte basiszorgverzekering voor iedereen vanaf donderdag 9 oktober in werking

Atualizado há

De Wet Nationale Basiszorgverzekering (NBZV) is vanaf donderdag 9 oktober 2014, van kracht. De bedoeling van de NBZV is om een basiszorgverzekering in te voeren voor alle ingezetenen, inclusief buitenlanders die in ons land wonen.

Personen tussen de 0 en 16 jaar en 60 plussers die de Surinaamse nationaliteit hebben, zijn vrijgesteld van het betalen van premie. De premie voor deze twee groepen wordt door de overheid betaald.

- Advertisement -

Samen met de Algemene Pensioenwet en de Wet Minimum Uurloon maakt de NBZV deel uit van het door de regering in te voeren sociaal zekerheidstelsel. Op 29 augustus zijn de drie sociale wetten goedgekeurd door De Nationale Assemblée (DNA).

Met deze verzekering is een ieder gerechtigd gebruik te maken van de zorg die opgenomen is in het basispakket. In deze Wet Nationale Basiszorgverzekering, wordt ondermeer het volgende geregeld: 1. Iedereen is verplicht minimaal een basiszorgverzekering te hebben. 2. Een ieder is verplicht de premie te betalen voor deze zorgverzekering. 3. Iedereen wordt geaccepteerd door de zorgverzekeraar, ongeacht of u al een aandoening of ziekte heeft. Zo heeft iedereen toegang tot de basiszorgvoorzieningen wanneer dat nodig mocht zijn.

In de wet is geregeld, dat de overheid moet zorg dragen voor gezondheidszorg voor iedereen. De maximum premies welke de verzekeringsmaatschappij mogen vragen zijn vastgesteld op de volgende bedragen per maand: • 0 t/m 16 jaar SRD 55,– • 17 t/m 20 jaar SRD 75,– • 21 t/m 59 jaar SRD 165,– • 60 jaar en ouder SRD 240,–

Verplichting werknemer en werkgever Werknemers betalen maar 50% van de premie. Iedere werkgever is namelijk verplicht om voor zijn werknemer een basiszorgverzekering af te sluiten en minimaal 50% van zijn premie te betalen. De werkgever heeft de plicht om zorg te dragen voor de volledige premie afdracht. Hij dient dan ook afspraken te maken met de werknemer over de inhouding van het werknemersaandeel.

Iedere werknemer is gehouden te controleren of de werkgever zijn verplichting tot inhouding en afdracht van de premie nakomt. Indien men constateert dat de werkgever de premie niet heeft ingehouden en afgedragen, moet dat onmiddellijk worden gemeld aan de zorgverzekeraar en het Uitvoeringsorgaan. De Zorgraad zal toezicht houden op de uitvoering van de wet. Zij die een klacht hebben, kunnen terecht bij het Uitvoeringsorgaan. Deze twee instanties moeten echter nog bij staatsbesluit worden geregeld.

Zelfstandigen Iedere zelfstandige (iemand die voor zichzelf werkt) is verplicht om voor zichzelf een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit moet de zelfstandige ook doen voor zijn gezinsleden tenzij deze elders al verzekerd zijn. Iedere zelfstandige is verplicht om binnen één maand nadat hij opgehouden is zelfstandige te zijn, dit schriftelijk door te geven aan de zorgverzekeraar.

Werklozen Voor zij die niet werken, bestaat – na onderzoek – een mogelijkheid tot subsidie door de overheid. Zij die om welke reden dan ook achter zijn met betalen van de premie blijven tot 3 (drie) maanden na de laatste betaling nog verzekerd.

 

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App
%d blogueiros gostam disto: