Door het afdammen van delen van de kreek in de buurt van Balingsoela, zijn er door de goudzoekers en de Commissie Ordening Goud Sector (OGS) ‘vuilwaterbassins’ aangelegd. Dit is gedaan ter voorkoming van verdere kwikvervuiling van deze kreek en het stuwmeer.

Volgens een verheugde voorzitter van de OGS, Gerold Dompig, zullen de milieu-effecten, ofschoon de ’vuilwaterbassins’ een tijdelijke oplossing zijn, direct te merken zijn. Dompig: “De mensen van Balingsoela waren eerst nogal boos op ons en hadden wegen gebarricadeerd. Maar gelukkig zijn we er samen uitgekomen. Daar ben ik blij mee, ik vind dit echt een successtory.”

Publicidade

De goudzoekers die naar het edelmetaal zochten nabij de hulpdammen van het stuwmeer zijn door OGS verwijderd. Om voorlopig te kunnen werken totdat er een structurele oplossing komt, hebben ze een werkgebied toegewezen gekregen dat iets noordelijker ligt in het concessiegebied van goudbedrijf IamGold. “Zij moesten daar echt weg, omdat als die hulpdammen kapot zouden gaan, er water door heen zou stromen en dat is ook een situatie die niemand wil”.

Comentar

Comentar