De rijstsector lijdt een verlies van ruim SRD 50 miljoen. De waarnemend directeur van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron) tevens PVF’er, Soedeshchand Jairam, zegt dat met de reeds bestaande achterstand van de boeren in de aflossing van hun schulden, met dit enorm verlies de kans op aflossing van die achterstand bij de banken door de boeren nog kleiner is geworden.

Ofschoon op basis van calculaties de boeren op een kostprijs van een baal natte padie van 79 kg dit seizoen ongeveer SRD 70 bedraagt, krijgen de boeren momenteel gemiddeld slechts SRD 45 per baal. Uitgaande van een inzaai van 30.000 hectare zal het verlies totaal ruim SRD 50 miljoen bedragen.

Publicidade

Vanwege de vele arbeidsplaatsen die de sector biedt, de voedselvoorziening voor Suriname, de deviezeninkomsten en overige positieve effecten naar andere sectoren toe, is het van groot belang dat de sector beschermd en behouden wordt. Daarom roept Jairam het parlement op samen met de regering een spoedige oplossing te vinden voor de huidige situatie in de rijstsector.

Comentar

Comentar