De laatste tijd hebben medewerkers van het Commissariaat Paramaribo Noordoost districtscommissaris (dc) Mike Nerkust gerapporteerd over opvallend veel vreemdelingen die als prostituees zijn waargenomen op verschillende locaties in de stad. Deze vreemdelingen zijn kennelijk illegaal het land binnengekomen. Dit liet Nerkust weten aan Minister Soewarto Moestadja van Arbeid weten tijdens een werkbezoek die hij bracht aan het Commissariaat Paramaribo Noordoost.

Nerkust gaf aan dat er een zienderogend toename is van prostitutie in Paramaribo die mogelijk gepaard gaat met dwangarbeid gerichte mensenhandel. De onderlinge wedijver tussen sekswerkers leidt volgens de burgervader regelmatig tot conflictsituaties. Het gaat er volgens hem wild en rumoerig aan toe waarbij zowel de prostituees als hun klanten zich overgeven aan uitspattingen. Dit zorg voor overlast. Zowel de minister als dc vinden dat deze situatie niet zo gelaten kan worden. Beide van hen hebben van gedachten gewisseld over de aanpak van dit probleem. Er zijn oplossingsmodellen geïdentificeerd om het probleem vanuit verschillende ministeries spoedig en effectief aan te pakken.

Minister Moestadja vindt dat het in het land verplicht is om steeds de ogen open te houden voor praktijken waarbij personen, inclusief vreemdelingen, tegen hun zin en wil gedwongen worden om te werken. Het ministerie sluit niet uit dat de bedoelde vreemdelingen onder valse voorwendselen gebracht zijn naar Suriname. Vooral illegale vrouwelijke vreemdelingen lopen het risico om uitgebuit te worden via dwangarbeid. Ze vallen meestal in handen van mensenhandelaren en worden als seksslavinnen ingezet. Dwangarbeid staat volgens de bewindsman bijna altijd in relatie tot mensenhandel. Het ministerie heeft zich verplicht om hiertegen ten strijde te trekken.

Zo heeft het ministerie vorig jaar middels een ontwerpwet groenlicht gevraagd en gekregen van DNA om Suriname te laten toetreden tot het Verdrag tegen Dwangarbeid. Hiermee kon een aanvang worden gemaakt met het ratificatieproces, waardoor spoedig een halt kan worden toe geroepen aan alle vormen van dwangarbeid in ons land.

Foto: Bic Paramaribo Noord-Oost

Comentar

Comentar