Ook Suriname kan slachtoffer worden van de coronavirussen verkeer en het ministerie van Volksgezondheid heeft gelijk alles in het werk gesteld om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Recent is er door de WHO (World Health Organisation) vastgesteld dat er een nieuw virus (nCoV), dat overeenkomsten heeft met het SARS-virus en MERS-Virus, in China, Zuid-Korea, Thailand en Japan is uitgebroken.

Deze nieuwe variant van het virus kan leiden tot serieuze longproblemen. coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat deze van dieren op mensen kunnen worden overgebracht. De WHO heeft aangegeven dat de kans op besmetting van mens op mens klein is, maar niet kan worden uitgesloten.

Volksgezondheid heeft een plan van aanpak in werking gesteld dat ingaat wanneer er melding wordt gedaan van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied. Met haar partners binnen de verschillende sectoren is er afgestemd dat alle passagiers gescreend zullen worden op hun temperatuur. Ook is afgestemd met de luchtvaartmaatschappijen om erop toe te zien dat passagiers die komen uit een besmet gebied, eerst gescreend worden alvorens ze instappen in het vliegtuig.

Publicidade

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) houdt vinger aan de pols op de luchthaven. Indien er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zal Port Health volgens het WHO-protocol handelen. Ook naar de ziekenhuizen en overige medische dienstverleners toe, zijn richtlijnen gegeven voor eventuele opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval.

Aangezien er nog weinig bekend is over dit nieuwe virus, is het belangrijk dat eenieder op de hoogte is van de ernstige gevolgen die dit virus met zich meebrengt. Het ministerie zal alle preventieve maatregelen in acht nemen om optimale gezondheidszorg in Suriname te garanderen. Tot nu toe heeft Suriname nog geen officiële meldingen gehad over een eventueel besmet geval.

Foto: Archief LPM News

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar