spot_img
spot_img

Suriname aanwezig op 7th Summit of the Americas

Atualizado há

Een delegatie onder leiding van ambassadeur Niermala Badrising, Permanente Vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft geparticipeerd in de 7th  Summit of the Americas die plaatsvond in de periode van 10-11 april 2015 in Panama City, Panama. Dit meldt het ministerie van Buitenlanse Zaken (buza) in een perscommuniqué.

De Summit had als thema: Prosperity with Equity: The Challenge of Cooperation in the Americas en het doel was voor Staten om op basis van onderhavig thema van gedachten te wisselen over de onderlinge samenwerking  op het gebied van  sociale en duurzame ontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg en burgerparticipatie. Voorts werd nagegaan welke progressie werd bereikt.

Vrijwel alle staatshoofden en regeringsleiders die het woorbben deze Summit als Historische bestempeld, vanwege het feit dat  Cuba na vijftig jaren samen met de Verenigde Staten van Amerika deelnam aan de vergadering. Dit historisch moment werd door beide Staatshoofden,  President Obama en President Castro, en de rest van de lidlanden van het Westelijk Halfrond benadrukt en de hoop werd uitgesproken dat de bilaterale relatie tussen Cuba en de Verenigde Staten van Amerika zal worden hersteld en versterkt. President Castro heeft tijdens zijn toespraak aangehaald President Obama niet verantwoordelijk te stellen voor het beleid dat gevoerd werd tegen Cuba door de tien voormalige Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika. President Obama werd een eenvoudig en eerlijk  man genoemd door President Castro van Cuba.

Voorts hebben alle sprekers de VSA opgeroepen de Executive Order middels welke Venezuela wordt geclassificeerd als bedreiging van de nationale veiligheid van voornoemd land in te trekken. President Obama heeft in zijn toespraak aangegeven dat landen niet moeten vastroesten in het verleden, maar dat de VSA in het heden openstaat voor samenwerking met alle landen op het Westelijk Halfrond.

Ambassadeur Badrising heeft namens de President van Suriname de vergadering toegesproken en legde de nadruk op regionale samenwerking op de gebieden van democratisch bestuur, peacebuilding en politieke stabiliteit, energie, milieu en klimaat verandering, veiligheid, ontwikkeling, onderwijs, ICT, werkgelegenheid, huisvesting en gezondheidszorg.

De Summit werd afgesloten met een persconferentie waarbij de President en de Vice-President van Panama het woord voerden.

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App