spot_img
spot_img

Staatsolie zal participeren in Merian- goudmijn

Atualizado há

- Publicidade -

BEKENDMAKING VANWEGE DE STAAT

De Staat Suriname heeft een Delfstoffenovereenkomst gesloten met de Suriname Gold

Company LLC (Surgold).

- Publicidade -

Vanwege deze overeenkomst heeft de Staat de mogelijkheid om mede te participeren in het

Merian Goudproject, en wel voor 25%.

Na de nodige afwegingen is besloten dat niet de Staat maar Staatsolie Maatschappij Suriname

N.V. (Staatsolie)zal participeren in dit project.

Het Merian Goudproject is door Staatsolie beoordeeld en er is vastgesteld dat deze participatie

voor Staatsolie een”hele goede financiële belegging is en dat hiermee de groeipotentie en de

USD- verdiencapaciteit van Staatsolie op de lange termijn verder vergroot zal worden.

 

Het niet rechtstreeks participeren van de staat Suriname in het Merian Goudproject heeft als

voordeel dat de Staat geen additionele buitenlandse lening hoeft aan te gaan om de

participatie te financieren. Voorts heeft de Staat hierdoor een gegarandeerde

inkomstenstroom uit de goudparticipatie, minimaal gelijk aan de royaltyinkomsten, welke bij de

directe participatie aangewend zou worden voor de aflossing van de lening. Ook de inkomsten

van de Staat worden minder gevoelig voor de goudprijs. Tenslotte zal bij de participatie door

Staatsolie gebruik kunnen worden gemaakt van de bestaande Staatsolie organisatie en

 

ln de komende periode zullen de nodige formaliteiten worden afgehandeld om de participatie

door Staatsolie te bewerkstelligen.

Staatsolie is voornemens ook de Surinaamse bevolking te laten bijdragen in de slotfinanciering

van de investering in het Merian Goudproject. Dit zal kunnen via een tweede emissie van

Staatsolie obligaties die gepland staat voor de eerste helft van 2015.

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App
%d blogueiros gostam disto: