De ellende is alles behalve voorbij bij ochtendblad De Ware tijd (DWT), Surinames kwaliteitskrant.

DWT, De Ware Tijt4De spanning tussen directie en het personeel is weer opgelaaid nadat de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname er niet voor heeft kunnen zorgen dat er overeenstemming is bereikt over betere arbeidsomstandigheden bij het bedrijf.

Publicidade

Het personeel wil een acceptabele loonsverhoging en bijstelling van enkele toelages, maar De Bemiddelingsraad heeft de directie niet kunnen overhalen om daar iets aan te doen.

De vakbond bij DWT wacht het officieel oordeel van de Bemiddeelingsraad af alvorens prijs te geven welke stappen zij nu zal ondernemen.

Robby Naarendorp, bondsvoorzitter bij DWT, noemt de houding van directeur Ben Halfhide halsstarrig. Die wil een verhoging van niet meer dan SRD 4 bieden als vervoerstoelage. Verder is hij, namens de directie, niet bereid om meer dan SRD 50 aan salarisverhoging te bieden. Dit wordt door het personeel ervaren als een belediging.

Comentar

Comentar