President Desiré Delano Bouterse heeft op donderdag in Comité Generaal De Nationale Assemblée geïnformeerd dat de regering heeft besloten om de Memorandum of Understanding (MOU) welke met de bauxietmultinational ALCOA is getekend terug te nemen.

Na de vele vragen en discussies uit het college heeft de regering zich andermaal gebogen over de MOU, waardoor de uiteindelijke beslissing is genomen.

Publicidade

Het staatshoofd vraagt van het parlement om de regering in de gelegenheid te stellen om nieuwe onderhandelingen te beginnen met ALCOA.

“Ik heb bij de behandeling van dit memorandum of understanding aan uw college ook bekendgemaakt dat ik met deskundigen ter zake uit de samenleving ampel van gedachten heb gewisseld. Uit al deze discussies heeft de regering zich samen met onderhandelingscommissie andermaal gebogen over het Memorandum of Understanding. Na rijp beraad heeft de regering besloten aan uw geacht college te vragen dit memorandum of understanding bij deze terug te nemen en hiermede de regering de gelegenheid geven te proberen nieuwe onderhandelingen te beginnen met de Alcoa en afhankelijk van de reactie hierop van Alcoa verdere stappen te nemen”, aldus de president donderdag tijdens een geheime vergadering gisteren in De Nationale Assemblee.

President Bouterse heeft beloofd dat de regering de nader te nemen stappen in goed overleg met het parlement zal uitvoeren.

Comentar

Comentar