Publicidade

De foto voor de e-ID-kaart is aan regels gebonden. De gezichtsopname of foto van de houder is aan instructies gebonden en vormt een belangrijk onderdeel van de ID-kaart. Met de instructies de gegeven worden wil het ministerie van Binnenlandse Zaken voorkomen dat de dienstverlening naar mensen bij bepaalde formele instanties wordt geweigerd.

Voor het maken van een foto voor de e-ID-kaart is het niet toegestaan een bril of piercing op te hebben. De gezichtsopname voor de foto moet zo natuurlijk mogelijk zijn. Een bril bedekt een groot deel van het gezicht namelijk de ogen. Verder kan de bril ook voor flitsweerkaatsing zorgen, zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling identiteiten van het CBB.

Publicidade

Piercings in het gezicht zoals een neusbel moeten vóór het maken van de foto worden verwijderd. Voor de dames geldt zo natuurlijk mogelijk make-up op te zetten indien ze dat graag willen. Ook de haardracht moet zo natuurlijk mogelijk blijven. Waeve mag, maar het moet een zo natuurlijk mogelijke kleur hebben.

Verder is het aandoen van kleding met okselmouwen en openschouders niet toegestaan. Door het bewerken van de foto zou dat kunnen lijken alsof de kaart houder naakt is. Ook uniform dragers wordt gevraagd niet in hun uniform te komen om de foto te maken.

Het is van belang dat de kaarthouder zich aan deze instructies houdt om zodoende onnodige problemen te voorkomen zoals het geweigerd worden van zijn of haar e-ID-kaart bij officiële gelegenheden. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de kaarthouder een nieuwe kaart zou moeten maken en de kosten dit keer wel moeten betalen.

De e-ID-kaart is voor alsnog kosteloos tot en met 17 maart 2022. Bij vervallen kaarten moet een maand voor de vervaldatum een nieuwe worden aangevraagd. Hiervoor is er geen uittreksel meer nodig, slechts de oude ID-kaart is nodig.

Comentar

Comentar