— Foto: CDS

De protestactie van het personeel van Huize Ashiana is opgeheven. Woensdag zijn de Personeelsbond, de staf van het tehuis en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) tot een akkoord gekomen. Bondssecretaris Jan Aviankoi praat van een miscommunicatie, die intussen is uitgesproken. Bij deze kan ik meegeven dat de stortingen uiterlijk volgende week woensdag gedaan zullen worden op de mensen hun rekeningen. Dat is een afspraak die ik heb gemaakt met collega-minister van Financiën en Planning zegt SOZAVO-minister Uraiqit Ramsaran.

Het gaat om zowel de toelagen als de overwerkvergoeding van het personeel. Bondssecretaris Aviankoi stelt dat het niet aan de minister heeft gelegen. Het was een miscommunicatie, waardoor zaken zo zijn verlopen. De bond heeft ook duidelijke afspraken gemaakt zodat dit in het vervolg niet meer voorkomt en de mensen op tijd, zoals ze normaal gewend zijn, hun salaris kunnen ontvangen en de daarbij behorende toelagen zegt Aviankoi.

Publicidade

Minister Ramsaran heeft al in een heel vroeg stadium te kennen gegeven het belangrijk te vinden dat het personeel haar vergoedingen krijgt, conform de diensten die zij heeft geleverd. Het ministerie heeft er alle begrip voor dat het zware tijden zijn. Toen duidelijk werd dat de mensen hun overwerk- en andere vergoedingen nog niet hadden ontvangen, is onmiddellijk onderzoek gepleegd naar de oorzaak daarvan.

Comentar

Comentar