Chan Santokhi — Foto: Luiz Paulo

President Chan Santokhi en Minister-President Mark Rutte van Nederland hebben elkaar telefonisch gesproken om de stand van zaken in de relatie tussen Suriname en Nederland te bespreken. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag.

De betrekkingen tussen de beide landen zijn sinds het aantreden van de Regering Santokhi/Brunswijk geïntensiveerd en inmiddels heeft de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, een traject van hernieuwde samenwerking ingezet.

Publicidade

Beide regeringsleiders hebben het voornemen de betrekkingen verder op te voeren en in dat kader is vanmorgen afgesproken dat president Santokhi, op uitnodiging van zijn collega Rutte, in de tweede helft van februari een werkbezoek zal brengen aan Nederland.

President Santokhi zal ook van de gelegenheid gebruik maken ontmoetingen te hebben met het Nederlandse bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora.

De besprekingen tussen beide regeringsleiders hebben ertoe geleid dat de diplomatieke relaties tussen beide landen op ambassadeursniveau zullen worden hersteld; de technische samenwerking is inmiddels gereactiveerd en heeft geresulteerd in het Hoog Ambtelijk Overleg in November 2020.

Comentar

Comentar