Centrale Bank van Suriname — Foto: Luiz Paulo

President Desiré Bouterse heeft de diverse vakcentrales in Suriname op dinsdag uitgenodigd in het Perscentrum. Het staatshoofd informeerde  de vakorganisaties breedvoerig over het actueel vraagstuk bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). President Bouterse heeft benadrukt, dat een nationale aanpak noodzakelijk is om rust te brengen in het land.

Errol Snijders, voorzitter van het AVVS De Moederbond, zegt dat hij betreurt dat Sigmund Proeve die voorgedragen werd om de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname in te vullen, om persoonlijke redenen daarvan heeft afgezien. Snijders zegt de intentie van de regering begrepen te hebben die zo gauw mogelijk rust wilde hebben binnen de monetaire instelling.

De president heeft tijdens het onderhoud toegezegd dat er naar een oplossing gewerkt wordt, stelt de vakbondstopper. De Moederbond adviseert het staatshoofd om voor de Centrale Bank van Suriname, een sterke figuur die kennis van zaken heeft, te benoemen zodat op korte termijn sprake kan zijn van een gezonde situatie.

Publicidade

Sonny Chotkhan, voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV), benadrukt eveneens dat de regering, nu het duidelijk is dat Proeve afstand doet van de voordracht tot governor, moet uitkijken naar een persoon die rust kan brengen.

De vakbondsleider heeft gemerkt dat de huidige situatie zijn weerslag vindt in de prijzen op de schappen. Deze situatie moet zo snel als mogelijk een halt worden toegeroepen. De OSAV heeft graag dat er duidelijke regels komen vanuit de overheid ten aanzien van het beleid op de cambio’s. Ze zullen de moederbank moeten ondersteunen als het gaat om het in toom houden van de koersontwikkeling.

De vakcentrales hebben hun mening en visie kenbaar gemaakt en spreken de hoop uit dat die worden meegenomen.

Foto: LPM News

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar