— Foto: CDS

De politie tracht er alles aan te doen om te vermijden dat burgers bij het niet naleven van de Covid-19 maatregelen worden afgevoerd naar een plaats van bewaring. Ook het toepassen van een ander instrument; het verstrekken van boetes tot een maximum van SRD 25.000,- en het inzetten van een strafrechtelijk proces tegen personen die regels blijven overtreden, is voor de autoriteiten geen prioriteit.

De politie heeft alle bevoegdheid om op te treden tegen personen die zich niet houden aan de Covid-19 maatregelen. Indien blijkt dat de openbare orde en veiligheid wordt verstoord of de eigen gezondheid of dat van medeburgers in gevaar wordt gebracht, kan de overheid hard optreden. De basis hiervoor is vastgelegd in de grondwet en het politie handvest. Echter, politie-inspecteur Richie Akkal roept de samenleving op ervoor te zorgen dat politieoptreden niet noodzakelijk is.

Publicidade

De politie topper benadrukt dat iedere burger een eigen verantwoordelijkheid heeft. “Wij drukken de samenleving op het hart om het de politie niet moeilijk te maken bij de handhaving van de gezondheid van ons geliefd Suriname.”

Comentar

Comentar