Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft besloten dat de terreinen te Beekhuizen en Latour die aan het ministerie toebehoren ingezet zullen worden voor de gemeenschap in die gebieden. Het directoraat Openbaar Groen zal de terreinen rehabiliteren.

Dit besluit is genomen aangezien gebleken is dat voornoemde gebieden kinderrijke buurten zijn en er nergens plek is voor hen om te spelen en een leuke tijd door te brengen. Op de terreinen zullen speeltoestellen geplaatst worden.

Publicidade

De ressortraadsleden van deze gebieden zetten zich in om de buurt leefbaarder te maken. Zo hebben ze, onder leiding van Sherida Monkou, een ontwerp voor een multifunctioneel bestuurscentrum minister Parmessar aangeboden.

Comentar

Comentar