Op maandag 8 september is een begin gemaakt met de voorlopige opschoning van de kiezerslijsten door het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot 8 oktober kunnen burgers landelijk hun gegevens natrekken in het kader van de te houden Algemene, Vrije- en Geheime verkiezingen in 2015.

Volgens Clifton Saridjan, lid van de Voorlichtingscommissie Verkiezingen, geschiedt de officiële terinzagelegging in februari 2015.

Bij alle Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) alsmede de mobiele locaties kunnen stemgerechtigden tot 17.00 uur terecht om hun persoonsgegevens te controleren alsook voor het maken van hun ID-kaart.

 

Comentar

Comentar