Het probleem rond de ontwatering in de omgeving van de Powisiestraat wordt thans door het ministerie van Openbare Werken aangepakt. Nadat de buurtbewoners in een schrijven de deplorabele staat van de wegen aangaven, is OW in de buurt waar het gebouw voor de nieuwe Amerikaanse ambassade komt te staan, begonnen met werkzaamheden. Begonnen is met het opschonen van de rioleringen.

In de brief staat onder andere: “Wij, de bewoners van de omgeving Powisiestraat te Morgenstond, willen uw aandacht vragen voor de volgende problematiek. Gelet op uw gedrevenheid, ervaring en deskundigheid, gaan wij ervan uit dat u serieus aandacht zult schenken aan ons probleem. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat u terstond actie zal ondernemen’’.

Publicidade

Na het afronden van de afwatering zullen de gaten in de weg gedicht worden door OW.

Comentar

Comentar