Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft vandaag de eerste stappen gezet naar structurele bescherming van de surinaamse kust. In dit kader heeft de minister de concessiehouders van schelpzand en schelpen ontvangen. ook waren er vertegenwoordigers van het ministerie van ROGB, de vaste commissie van DNA voor kustbescherming, diverse werkarmen van het ministerie van NH, de ADEK universiteit en het WWF vertegenwoordigd bij dit gesprek.  Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is verantwoordelijk voor de uitgifte van schelpzand en schelp concessies en wilde met de concessiehouders enkele voorhanden zijnde  maatregelen bespreken.

19nov15 bDe afgravingen langs de kust en de monding van de Suriname rivier, alsmede de afgravingen van schelpzand op land zijn besproken. Door het uitoefenen van deze werkzaamheden komt de klimatologische en ecologische balans van zowel flora als fauna in deze gebieden in gevaar. De Surinaamse kust wordt voornamelijk op natuurlijke wijze beschermd door de schelpritsen die zich daar bevinden. Door het weghalen van deze barriere wordt de samenstelling van de kust en riviergebied verzwakt. Dit heeft tot gevolge dat de natuurlijke zeewering tegen de stijgende zeespiegel wordt onderbroken wat nu al van destructieve aard is voor enkele districten zoals Coronie, Commewijne en Saramacca.

Publicidade

Minister Regilio Dodson heeft aangekondigd dat op zeer kort termijn in samenwerking met het WWF een uitgebreid onderzoek gestart zal worden naar het effect van de guyanastroom op onze kust en de mogelijke effecten van menselijk handelen hierop. Dit 6 maanden durend onderzoek zal ook de rehabilitatie van de aangetaste gebieden bekeken worden. Tijdens het uitvoeren van deze studie zal het afgraven van schelpen en schelpzand langs de gehele kust, bij Braamspunt en in de totale kustvlakte verboden zijn. Daarnaast is de kans zeer groot dat het afgraven van schelpen en schelpzand voorgoed verbannen zal worden. Deze maatregelen zijn dringend noodzakelijk ter bescherming van onze kust voor de invloeden van de klimaatsveranderingen. Ook zullen de resultaten van de studie meegenomen worden in de wet kustbescherming welke op kort termijn in behandeling zal worden genomen in onze assemblee. Het streef datum voor het stopzetten van schelpen en schelpzand afgravingen is door de minister gesteld op 1 december 2015.

Het Ministerie van NH beseft dat noodzakelijk verbieden van het afgraven van schelpen en schelpzand gevolgen zal hebben voor de wegenbouw en constructie sector, maar is er zich van bewust dat er genoeg alternatieven zijn waarop deze sectoren een beroep kunnen doen. Echter zijn wij er ons ook van bewust dat er bedrijfseconomische belangen zijn die niet uit het oog verloren kunnen worden.

Na een zeer vruchtbare discussie hebben de concessiehouders aangegeven de noodzaak van de studie in te zin en te willen meewerken aan het onderzoek. Echter maakten zij zich zorgen om de impact op hun ondernemingen. Voorts vroegen zij om een uitstel van het streefdatum voor stopzetting naar 1 januari 2016.

Met de concessiehouders is afgesproken dat ze zich vertegenwoordigen in een werkgroep en samen met het ministerie nagaan welke alternatieven gevonden kunnen worden om de bedrijven en banen binnen de mijn/bouwmaterialen winningssector te behouden.

Comentar

Comentar