De vier deelnemers aan de Internationale Natuurkunde Olympiade in Astana, Kazakhstan en hun ouders zijn door minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) ontvangen. Tijdens deze Olympiade heeft Bissesar Shivan brons voor Suriname gewonnen. Voor het eerst won Suriname een medaille.

 

Volgens de bewindsman brengt het winnen van een medaille verwachtingen met zich mee voor deelname aan volgende Olympiades. Hij zegde dan ook toe de infrastructuur voor, in het bijzonder, het natuurkunde-onderwijs te verbeteren. De voorzitter van de stichting Natuurkunde Olympiade, . Leonard Johanns, sprak zijn dank uit over de bijdrage die het bedrijfsleven leverde. “Het bedrijfsleven toont met de geleverde ondersteuning dat begrepen wordt dat deelname van jongeren aan soortgelijke competities, uiteindelijk een positieve weerslag heeft op het bedrijfsleven. De technologie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan innovatie binnen onze bedrijven”, aldus Johanns.

 

Tan Bing en Jimidar Ignaas respectievelijk docent en deelnemer eerdere Internationale Natuurkunde Olympiade, hebben de jongeren zijn op weg naar de internationale competitie begeleid.

Comentar

Comentar