Met de oplevering van het modern slachthuis in december in het vooruitzicht en de potentie van district Nickerie, is minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van plan de veestapel  zowel kwalitatief als kwantitatief danig uit te breiden,. In dit kader heeft de minister samen met een delegatie van het Braziliaanse veebedrijf Bubras zich georiënteerd te South Drain.

Rasverbetering in zowel het melk- als slachtvee is de specialiteit van Bubras. Volgens Algoe is een kwalitatief betere veestapel rendabeler voor de Surinaamse veehouders De minister bezocht Nickerie het afgelopen weekend. Tijdens dit bezoek zijn certificaten aan 35 cursisten uitgereikt door de bewindsman voor de training in plantvermeerdering en plantkastechnieken. Deze trainingen worden door LVV over het hele land gedraaid. Algoe geeft aan dat we kunnen bezuinigen op importen door producten te gebruiken die we zelf planten.

 

Comentar

Comentar