Het MINOV is voornemens dit jaar een heel belangerijk instituut te instaleren. Het gaat om de Federatie voor Leerkrachten en Ouders Suriname, FLOS. Dit instituut zal ervoor moeten zorgen dat ouderorganisaties op alle scholen verplicht gesteld worden. De basiswet heeft reeds de voorzieningen getroffen.

 

Publicidade

Alle ouders die in een ouderorganisatie op de lagere- en Mulo scholen zijn, zullen via deze federatie de mogelijkheid hebben om in contact te komen met de leerkrachten. De bedoeling is dat de leerkracht de huissituatie van de leerling moet kunnen meenemen naar school en begrijpen, en de ouder moet de leersituatie van de leerling en de opdrachten die het kind meekrijgt vanuit de school meenemen naar huis.

 

Zo een federatie moet dat kunnen bewerkstelligen. Ouderparticipatie wordt hiermede verbeterd en zorgt voor hechtere betrokkenheid in de schoolsituatie.

 

 

 

Comentar

Comentar