Saskia Walden — Foto: NII

De nieuwe minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, ziet een voorhoede rol voor het ministerie weggelegd, namelijk om de economie anders te structureren gelet om de Covid-situatie, waarbij zaken anders zijn. Ook zal het een belangrijke rol gaan spelen om uit de economische depressie te komen. Walden zal vanaf volgende week met de directie zitten om een strategische richting te bepalen. Voor haar is de tijd aangebroken om met alle optimisme de economie te herstellen en die programma’s uit te voeren, zodat onze kinderen in een goede omgeving kunnen leven en een hogere levensstandaard kunnen hebben.

Zij heeft op vrijdag haar intrede gedaan op het voormalig ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Na het protocol van overdracht getekend te hebben, sprak de bewindsvrouw de directieleden en afdelingshoofden kort toe en benadrukte dat haar uitgangspunt is om te werken aan een bestaanszekerheid voor elke Surinamer.

Publicidade

Tijdens de korte kennismaking met de directie en de afdelingshoofden vroeg minister Walden vier zaken van hen, te weten: creativiteit, inzet, eerlijkheid en loyaliteit. De nieuwe minister zegt ervan uit te gaan, dat eenieder van hen hart heeft voor Suriname en een positieve bijdrage wil helpen leveren. Voorts wees de bewindsvrouw erop, dat ze een opendeurpolitiek heeft en ziet graag dat als er problemen zijn, die besproken worden, zodat de werksfeer altijd goed is voor betere prestaties.

Comentar

Comentar