Tijdens de Vergadering van de Zuid-Amerikaanse Defensie Raad van de UNASUR, had minister Latour een bilateral gesprek met zijn Braziliaanse college Celso Amorim. Bij dat gesprek nodigde Amorim Latour uit een tegenbezoek te brengen om de defensiesamenwerking tussen de twee landen verder uit te diepen c.q te actualiseren.

 

Publicidade

Minister Latour gaf gevolg aan deze uitnodiging en bracht van 4 tot augustus een bezoek aan Brazilië. Tot dit bezoek behoorden ook werkbezoeken aan militaire organisaties die van essentieel belang zijn voor en bij de implementatie van strategische projecten en programma’s van vooral het Nationaal Leger van Suriname.

 

Comentar

Comentar