Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is vastberaden alle betaalachterstanden van de afgelopen periode spoedig af te betalen.

Donderdag heeft de bewindsman een overeenstemming bereikt met de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) voor de betaling van achterstanden. Sinds zijn aantreden is er continu overleg geweest met de Algemene Aannemers Vereniging. Het gesprek van donderdag heeft geresulteerd in een overeenstemming naar tevredenheid van beide partijen.

Publicidade

De afbetaalafspraak is als volgt:

Achterstanden tot 2 miljoen binnen één a twee weken na vandaag uitbetalen.

In september wordt van de rest en de grote uitstaande bedragen 40% betaald. En het restant 60% vervolgens oktober, november en december, respectievelijk in kavels van 20%.

Verandering in deze afspraak op basis van veranderende economisch omstandigheden zullen in goed wederzijds overleg plaatsvinden. Op de banken doet het Ministerie van Financiën en het bestuur van de AAV een beroep om de boeterente voor de aannemers vanwege betaalachterstanden van de overheid kwijt te schelden.

Het Ministerie van Financiën werkt er ook naar toe om bedrijven die vanwege betaalachterstanden van de overheid hun leningen bij banken niet kunnen aflossen en daardoor veiling van bezittingen en of vanwege roodstanden bij de banken boeterente riskeren, prioriteit te geven in het afbetalingsplan. Het ministerie  is ook begonnen in een rap tempo achterstanden tot en met SRD 5000,= weg te werken. Kort daarna volgt dan een andere groep.

“Minister Hoefdraad roept personen en bedrijven op geduld te betrachten daar het ministerie druk doende bezig is alleachterstanden weg te werken, en om geen steekpenning te geven aan ambtenaren om de afbetaling van hun reçu’s te bespoedigen. De strijd tegen corruptie moet een gezamenlijke zijn”, laat Hoefdraad in een persverklaring weten

Tegelijkertijd geeft de minister mee dat in de toekomst vanuit de CLAD strenge controle zal plaatsvinden op de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Op instructies van de CLAD zullen toezichthouders van de ministeries regelmatig moeten controleren of werken zijn uitgevoerd en zullen een eindrapport moeten opmaken over het geleverde resultaat. Hierdoor is er een betere garantie dat overheidsmiddelen doelmatig worden besteed. Van begin af aan zullen met eenduidige regels en normen de werken worden uitgezet. Vanaf het aanbestedingsproces, de uitvoering, tot aan de betaling zal alles op een transparante en kosten-efficiënte manier moeten toegaan. Hiermede wil de minister gezondheid in de overheidsfinanciën doen terugbrengen.

Comentar

Comentar