Met betrekking tot de nieuwe vereisten van de EU betreffende exporteren per 1 september 2019 blijkt, dat meerdere producten dan eerder waren aangegeven, een fytosanitair certificaat nodig hebben. De National Plan Protection Organization (NPPO) zal hierdoor haar inspecties moeten uitbreiden naar alle te exporteren producten. De exporteurs dienen met deze nieuwe vereisten al hun voor export bestemde producten door te geven aan de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en ter inspectie aan te bieden, zodat correcte verklaringen worden geplaatst op het fytosanitair certificaat.

De afdeling Planten bescherming dienst van het ministerie van LVV heeft in aanwezigheid van minister Rabin Parmessar, haar eerste reguliere bijeenkomsten georganiseerd met diverse stakeholders die zich bezighouden met strenge aangepaste exportregels van de Europese Unie. De National Plan Protection Organization (NPPO) van Suriname, heeft de status gegeven van het actieplan. De werkzaamheden verlopen tot nu toe vlot.

De gehouden meeting is één van de vereisten die is opgenomen in het op 26 juli 2019 opgestelde actieplan, teneinde voorbereidingen te treffen voor de EU-audits in oktober. Middels regelmatige communicatie met stakeholders zal de NPPO geïnformeerd blijven door het veld en zo hun actieplan bijschaven. Naast het doornemen van de status van het actieplan, werden ook de inspectiewerkzaamheden geëvalueerd. Ook het belangrijke agendapunt, met name de nieuwe vereisten van de EU betreffende exporteren per 1 september 2019, werd behandeld.

Verder werd er gesproken over een Memorandum of Understanding (MOU) voor het formaliseren van een samenwerking met het Korps Douane. Mondelinge samenwerking met de Douane heeft altijd bestaan. Echter, wordt er nu gestreefd naar een kwaliteitssysteem, waarbij zaken op papier moeten staan. De aanwezige exporteurs waren positief gestemd over de gehouden meeting. Het ligt in de bedoeling maandelijks bij elkaar te komen met meerdere belanghebbenden.

Foto: NII

Comentar

Comentar