spot_img
spot_img

Meer dan duizend personen mogen niet stemmen

Atualizado há

Ruim 1150 personen zijn op 25 mei uitgesloten voor de verkiezingen. Zowel het actief als passief kiesrecht is hen ontnomen. Dat betekent dat ze zich niet kandidaat mogen stellen en ook niet mogen stemmen bij de aanstaande verkiezingen van 25 mei. Van dit aantal zijn 52 gedetineerden die tussen nu en 25 mei vrijkomen.

 

Naar zeggen van Paulus Pinas, hoofd Delinquentenzorg, kunnen deze 52 personen slechts stemmen indien ze hun stukken op tijd in orde maken. De kiezerslijst, die nu wordt samengesteld, heeft deze groep niet in zich. De 52 gedetineerden betreffen arrestanten en gedetineerden die voor een strafbaar feit zijn of worden veroordeeld. Onder curatele gestelde personen wordt het kiesrecht eveneens ontnomen. Ze mogen ook niemand machtigen om hun stem toch uit te brengen.

- Publicidade -

 

Artikel 16, lid 4 van de Kiesregeling geeft aan dat de minister van Justitie en Politie regelmatig en zo spoedig mogelijk aan de minister van Binnenlandse Zaken dient op te geven wie van het kiesrecht worden uitgesloten. Vervolgens moet de minister van Binnenlandse Zaken betrokkenen informeren over de uitsluiting en ook de duur hiervan.

 

Slechts de voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van een stembureau of hoofdstembureau mogen iemand machtigen om voor hen te stemmen, mits ze zijn aangesteld op een stembureau buiten het kiesdistrict waar ze staan ingeschreven. Dit geldt ook voor leden van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger die op de dag van de verkiezing buiten hun kiesdistrict moeten werken alsmede voor kiezers die zitting hebben in het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau als controleur of toezichthouder.

 

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App