Naar aanleiding van de actie van de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA) die maandag 22 september inging, heeft het Drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) besloten om per direct een nood huisartsenpolikliniek op te zetten.

Het initiatief kwam van de districtsraad van Nickerie die de directie van LMSZN gevraagd heeft om de patiënten op te vangen. Directeur Marthelise Eersel van Volksgezondheid gaf toestemming hiervoor. Weliswaar moeten patiënten SRD 10 administratiekosten betalen om de extra kosten die gemaakt worden te kunnen dekken.

Het Streekziekenhuis zal zaalartsen en verpleegkundigen inzetten om de patiënten te behandelen totdat de RGD-artsen het werk zullen hervatten.

De RGD-artsen zijn de stagnerende onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst beu. Vanaf januari 2014 worden zij immers niet vergoed voor de behandeling van de patiënten die verzekerd zijn volgens het nieuwe zorgsysteem (BZSR).

Comentar

Comentar