De afgelopen week vonden plaats de eerste steenlegging voor de bouw van een RGD- gezondheidscentrum aan de Awaristraat te Latour en de onthulling van het naambord.

 

Publicidade

De leiding van de RGD bracht naar voren dat zij langzaam maar zeker overgaan tot decentralisatie van de totale dienstverlening hetgeen moet leiden tot een versnelde ontwikkeling.

 

Een lang gekoesterde wens zal met de bouw van het gezondheidscentrum te Latour in vervulling gaan. Aangezoen dit ressort zo dichtbevolkt is, is het meer dan billijk dat de dienstverlening naar de bevolking toe wordt gebracht.

Comentar

Comentar