De cursisten van de kappersopleiding DENHAS hebben ook de ondernemerschapstraining van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme gevolgd en waren tevreden en enthousiast met de training.  DENHAS is een gecertificeerde kapperschool en staat voor “Design Essentials Hair Academy Suriname”.

De directeur van DENHAS, Beryll Brug, gaf aan dat zij een samenwerking heeft met het ministerie om voortaan deze training van ondernemerschap als een onderdeel in haar vakkenpakket op te nemen. Zoals gebruikelijk is deze training ook een 3-daagse maar verspreid over 3 weken. Het ministerie komt organisaties/bedrijven tegemoet in hun eigen schema om het voor hen te vergemakkelijken. Bij de training worden de standaardonderwerpen behandeld zoals financiële administratie en kostprijscalculatie, Canvas model (verkort model voor het schrijven van een businessplan en basiskennis ondernemerschap).

Het theoretisch gedeelte van de training gaat gepaard met groepsopdrachten en presentaties waarbij het makkelijker is om de leerstof op te nemen. Zo hebben de cursisten van DENHAS bij de training geleerd om de prijs te berekenen voor een haarbehandeling en wat ze allemaal moeten incalcureren voor een uiteindelijke prijs. De opvang na de training, begeleiding en nazorg door het ministerie is van dien aard dat men geїntereseerd raakt om deze training te volgen.

Publicidade

De KMO Unit, een werkarm van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme die zich bezighoudt met het begeleiden en monitoren van ondernemers tijdens en na het proces van hun financieringsaanvraag bij de banken, was ook aanwezig bij de training om een presentatie te geven. Na de trainingen worden er ook terugkomavonden georganiseerd waarbij de ondernemers elkaar beter leren kennen en met elkaar kunnen netwerken.

HI&T werkt aan duurzame bevordering van het ondernemersklimaat en in dit kader krijgen de deelnemers dan ook de nodige informatie met betrekking tot het ondernemerschap in Suriname. Na afloop van de training mochten de deelnemers met trots een certificaat in ontvangst nemen. De deelnemers kunnen aan de hand van wat ze geleerd hebben op HI&T en na hun kappersopleiding een eigen kapperszaak opzetten.

Foto: HI&T

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar