Behalve op het uitdelen van grondpapieren, is het beleid van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond-en Bosbeheer (ROGB) ook gericht op het intrekken van gronden. Dat zei Steven Relyveld, minister van ROGB.

Thans is er een onderzoek gaande om in kaart te brengen wie grote lappen gronden hebben gehad om activiteiten te ontplooien. Volgens Relyveld worden de gronden niet altijd gebruikt voor het doel waarvoor ze uitgegeven zijn. “Mijn beleid is er ook opgericht om in trekken als na onderzoek is gebleken dat stukken terrein niet voor de doelen gebruikt worden waarvoor die waren aangevraagd.”

Er zijn bijvoorbeeld landbouwgronden in het district Para uitgegeven, maar tot heden zijn er helemaal geen landbouwactiviteiten op deze gronden uitgevoerd. “Ik ga niet zomaar intrekken, ik ga de eigenaren eerst aanmanen. Er komt een veldonderzoek en als er geen verbetering komt, worden de gronden ingetrokken. Deze gronden worden dan aan degenen toegewezen die het voor de juiste doeleinden gaan gebruiken.”

De bewindsman gaf aan dat er niet gesjoemeld moet worden met gronden. De vraag wanneer de minister zou beginnen met het intrekken van gronden werd beantwoord met ‘dit jaar nog’.

Comentar

Comentar