Bij de Stichting de Gouden Lepel zijn er ruim 500 kinderen uit minderdraagkrachtige gezinnen geregistreerd om in aanmerking te kunnen komen voor een schoolpakket.

Publicidade

De pakketten bestaan uit een schooltas, schriften, pennen, potloden, veger, slijper, nieuwe uniformhemden en een broek. Deze pakketten zijn bestemd voor kinderen van de lagere school.

De Stichting heeft opgemerkt dat vooral deze periode van het jaar ouders en verzorgers de behoefte hebben aan een extra steun aangezien zij moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

De pakketten zullen op zaterdag 20 september verstrekt worden en wel bij de Nieuwe Generatie Gemeente Gods bazuin aan de Verlengde Keizerstraat no. 37. Behalve schoolpakketten zullen er ook goede tweedehandse kledingstukken, schoeisel, belegde broodjes en drank aan de ouders en hun kinderen worden verstrekt.

 

Comentar

Comentar