Op woensdag 13 augustus mochten de leerlingen van O.S. Balona in het ressort Tammenga hun zelf geplante groenten oogsten.

Begin juli is op deze school gestart met een pilot-schooltuinenproject om leerlingen van de vierde klas bewust te maken van gezonde voeding. Gestart is met onder andere amsoi, kaisoi, kailan, kool, tajerblad, boulanger, antroea, tomaat, soepgroenten en uienzaden uit Nederland te planten in totaal 24 bakken.

Het doel van dit project is om de kinderen op jonge leeftijd bewust te maken hoe zij thuis zelf of met hun ouders een eigen groentetuin kunnen beginnen. Hen is geleerd om de groenten slechts met neem te bespuiten en te bemesten met kippen- en koeienmest.

Comentar

Comentar