Amar Ramadhin — Foto: Luiz Paulo

De regering heeft voor gekozen om de huidige maatregelen niet te verscherpen. Dat deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid gisteren tijdens de reguliere Covid-19 persconferentie. De huidige maatregelen zijn van kracht vanaf 28 december tot en met zaterdag 2 januari 2021. De minister liet weten dat er dagelijks meer Covid-19 gevallen bij komt. Het gaat hier om de tweede golf waarbij de verspreiding veel sneller gaat dan bij de eerste golf.

Maatregel 1
Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Publicidade

Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 4
Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6
In de periode van 28 december 2020 tot en met 02 januari 2021 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:

 1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;
 2. Supermarkten;
 3. Apotheken;
 4. Bakkerijen;
 5. Drogisterijen;
 6. Poliklinieken;
 7. Ziekenhuizen;
 8. Slagerij;
 9. Kinderopvang;
 10. Openbaar vervoer;
 11. Banken;
 12. Tankstations.

Maatregel 7
De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

 1. a) Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 2. b) Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan.

Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10
Alle overheidskantoren zullen in de periode van 24 december 2020 tot en met 01 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving.

Comentar

Comentar