Het Outbreak Management Team (OMT) beveelt dringend aan dat men op aangepaste, Covid-19 veilige, wijze de feestdagen doorbrengen gezien het eind van 2020 nadert . Er zijn mensen uit de entertainment wereld die corona antigeen sneltesten willen introduceren als entree screening voor dansfeesten of andere festijnen. Het is bekend dat de gevoeligheid van deze antigeen sneltesten laag is bij asymptomatische personen (minder dan 60%) en de regering wijst dergelijke voorstellen, ondersteund door de PAHO/WHO, met klem af.

OMT is de sector dankbaar voor de welwillendheid om met pasklare antwoorden op de proppen te komen. Deze antwoorden zal OMT steeds blijven afstemmen op de realiteit. Een gezond en Covid 19-vrij Suriname is het doel. De komende weken zal de voorlichting rond een covid-19 veilig jaareinde opgevoerd moeten worden. “Vast staat dat wij de gebruikelijke dans- en drank festijnen dit jaar voor 1 keer omwille van bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten, achterwege zullen moeten laten”, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Publicidade
Amar Ramadhin — Foto: Luiz Paulo

Ramadhin merkt op dat de afgelopen twee weken een toename van meldingen geconstateerd is over feesten, clubs die open zijn en waar er massa’s mensen op afkomen. “Dit moeten wij nu met zijn allen vermijden. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid”, zegt hij. De burgers zijn de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf. Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten, beveelt de minister aan.

Comentar

Comentar