De filevorming nabij de Wijdenboschbrug gerelateerd tot de kruispunt Slangenhoutstraat en de Van ‘t Hogerhuysstraat heeft de aandacht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Minister Vijay Chotkan van OWT&C gaf in De Nationale Assemblee (DNA) antwoord op vragen van verschillende parlementariërs over dit vraagstuk.

De minister gaf aan dat door de afdeling Verkeer van het ministerie een evaluatie is gehouden met betrekking tot het functioneren van dit verkeerslicht en daarbij zijn de cyclustijden bijgesteld. Bij de evaluatie is ook gebleken dat er additionele maatregelen getroffen moeten worden waarbij enkele aansluitende wegen in bepaalde rij richtingen moeten worden afgesloten ter voorkoming van erger filevorming. Deze opties worden nader uitgewerkt door de afdeling Verkeer van het ministerie.

Er wordt ook aandacht besteedt om de mogelijkheid na te gaan voor het omleiden van het verkeer uit het havengebied ofwel bestemmingsverkeer via het haventerrein naar de noordelijke uitgang. De verkeersintensiteiten van het Van ‘t Hogerhuysstraat voornamelijk tijdens de ochtendspits, Zuid-Noord stroom, de middagspits, en Noord-Zuid stroom zijn van dien aard dat de aanpak van het fileproblematiek een grotere en integrale aanpak behoeft geeft Chotkan aan. Echter kan er  volgen hem met minimale ingrepen binnen de infrastructuur en de verkeersregels installaties getracht worden om rendement te halen.

Een van de opties die overwogen wordt is de mogelijkheid om het verkeer vanuit het havengebied, dat momenteel rijdt vanuit het Havenlaan richting het verkeerslicht op de kruising Van ‘t Hogerhuysstraat, Willen Campagnelaan en Havenlaan te leiden via het havengebied naar de noordelijke uitgang tegenover het Molenpad. Met deze maatregel kan er bij de verkeersregelinstallatie een korte cyclustijd en betere doorstroming van het verkeer uit de Willem Campagnestraat en de Van ‘t Hogerhuysstraat gerealiseerd worden. De korte cyclustijd bij de instelling van de VRI realiseert een kortere wachttijd in de wachtrij bij een verkeerslicht en een frequente rijtijd vanuit de wachtrij geeft Chotkan te kennen.

De minister laat tevens weten dat het een en ander besproken moet worden met de directie van het NV Havenbeheer in het kader van afstemming op de haven operatie.

Foto: LPM

Comentar

Comentar