Jerrel Pawiroredjo van Eye Center Suriname kreeg onlangs van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) een splinternieuwe supermoderne Cobra-CSO-Fundus-Camera (oogapparaat) overgedragen. De Rotary Clubs Delfts Koningsveld/Cordaid Nederland doneerde voornoemd apparaat aan het ziekenhuis.

 

Publicidade

Antoine Elias, algemeen directeur van het LMSZN, gaf eerder dit jaar een presentatie over het ziekenhuis aan de Rotaryclub Assen, waar de gynaecoloog Arthur Douglas lid van is. Douglas heeft gewerkt in het ziekenhuis. Na de presentatie hebben Douglas en zijn vrienden de handen ineen geslagen om het apparaat aan te schaffen.

 

Pawiroredjo verzekerde de directeur dat het geschenk heel goed gebruikt zal worden in het district Nickerie. Naar zijn zeggen kan de One Stop Shop prima gebruik maken hiervan en moeten er werkafspraken gemaakt worden met de leiding van Stichting Diabetes Educatie Suriname, waaronder de One Stop Shop valt, om dit apparaat in te zetten in de poli in het streekziekenhuis.

 

Met het apparaat kunnen foto’s van zowel de binnen- als de buitenkant van het oog gemaakt worden, welke op digitale bestanden opgeslagen kunnen worden of direct naar Paramaribo gemaild kunnen worden voor eventuele beoordeling door de oogarts. Dit apparaat zal het werk bij de One Stop Shop Nickerie efficiënter laten geschieden en kan de screening van mensen met diabetes verscherpt worden. Zo kan slechtziendheid op tijd ontdekt worden en blindheid voorkomen worden, aldus Pawiroredjo. Het zijn volgens hem vooral de mensen met diabetes die hiervan gebruik kunnen maken en profijt ervan zullen hebben.

Comentar

Comentar