De eerste zitting waarin snelrecht bij de aanpak van arbeidsovertredingen zal worden toegepast, is op 10 april. Vertegenwoordigers van bedrijfsleven- en werkgeversorganisaties hebben deze informatie deze week ontvangen van de Arbeidsinspectie. Op de informatiesessie waren drie bedrijfslevenorganisaties aanwezig die zich hebben laten vertegenwoordigen door in totaal vier vertegenwoordigers. 

De procedure is sinds vorige maand gestart. De Arbeidsinspectie is toen begonnen met het verbaliseren van overtreders en het verstrekken van oproepingen in verband met de verschijning voor de rechter. Op de informatiesessie voor bedrijfslevenorganisaties hebben functionarissen van het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie een uiteenzetting gegeven over de werking van het snelrecht in de praktijk en welke medewerking van het bedrijfsleven wordt verwacht.

De snelrechtprocedure is sedert 24 oktober 2014 bij beschikking van de minister van justitie en Politie geïntroduceerd, maar het Openbaar Ministerie heeft na overleg met de Arbeidsinspectie, voor gekozen om eerst samen met de Arbeidsinspectie breedvoerig voorlichting te geven aan doelgroepen en de samenleving over het snelrecht, alvorens het toe te passen. Na deze periode van voorlichting wordt nu dus overgegaan tot het toepassen van de procedure. Hierdoor komt er een einde aan een lange periode waarbij overtreders van de arbeidswetgeving ongestraft gaan, zegt de voorlichting van ATM.

Het ministerie van ATM voert een tweesporenbeleid uit met betrekking tot de toepassing van de snelrechtprocedure, namelijk overgaan tot toepassing van de snelrechtprocedure bij arbeidsovertredingen, en tegelijkertijd doorgaan met voorlichting aan doelgroepen over de arbeidswetgeving.

Comentar

Comentar