spot_img
spot_img

Drones ondersteunen jachtopzieners

Atualizado há

Gedurende het weekend van 21 en 22 februari zijn acht jachtopzieners van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) getraind om met behulp van onbemande patrouillevliegtuigjes, de zogenoemde drones, hun werk uit te voeren. Hen is geleerd hoe zij de drones moeten besturen. De training is verzorgd door Conservation International Suriname (CIS).

 

Op donderdag 26 februari heeft CIS twee van deze vliegtuigjes, Conservation Drones, overhandigd aan minister Steven Relyveld van RGB. Met de Conservation Drones kunnen gedetailleerde hoge-resolutie afbeeldingen van voorwerpen en andere menselijke activiteiten, zoals houtkap, mijnbouw en stroperij, op de grond gemaakt worden waardoor de biodiversiteit in kaart gebracht kan worden.

Met dit gebaar wil CIS de Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) helpen bij het beschermen en behouden van de beschermde natuurgebieden in Suriname. Minister Relyveld ziet het als zijn plicht om de bescherming van de mangrovebossen vooral in de buurt van Weg naar Zee aan te moedigen. De afgelopen week had betreffend gebied te kampen met wateroverlast vanwege een dijkdoorbraak.

In augustus zal er een vervolgtraining worden gegeven aan jachtopzieners in het besturen van de drones en het verwerken van de verzamelde data. Met financiële steun van Friends of Green Suriname zijn de vliegtuigjes aangeschaft.

 

Comentar

Comentar

spot_img
spot_img
spot_img

Mais do LPM

spot_img
Custom App
Phone
Messenger
Email
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
Custom App